#National Writing Competition

Thangvi96

Blog chia sẻ, tự học SEO & Digital Marketing Email: haitacte@gmail.com SĐT: 0977007352
Blog chia sẻ, tự học SEO & Digital Marketing Email: haitacte@gmail.com SĐT: 0977007352

Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ năm 2016 và làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng (User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Hướng dữ liệu) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền tải kiến ​​thức và kinh nghiệm của mình đến với những người bạn trẻ. Email: haitacte@gmail.com Sđt: 0977007352  https://github.com/thangvi1996https://vimeo.com/thangvi96https://thangvi96.blogspot.cRead More...

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/