Join India's Largest Community of Writers & Readers

San bong TheGioiTheThao

San bong TheGioiTheThao
San bong TheGioiTheThao

Sân bóng đá là nơi tổ chức các trận thi đấu môn bóng đá.Với sân bóng đá 11 người: Từ năm 2008, để tiêu chuẩn hóa kích thước của sân bóng dành cho các trận đấu quốc tế, IFAB đã quyết định đặt kích thước cố định là: chiều dài 105m và chiều rộng 68m.Cấu tạo của sân bóng đá bao gồm:Các đường giới hạn:– Bốn đường giới hạn theo chiều dọc và chiều ngang sân gọi là đường biên dọc và đường biên ngang.– Đường thẳng kẻ suốt theo chiều ngang và chia Read More...

Edit Your Profile

Maximum file size: 5 MB.
Supported File format: .jpg, .jpeg, .png.
https://notionpress.com/author/