Current View
கற்பனையில் ஓர் உலகம்
கற்பனையில் ஓர் உலகம்
₹ 60+ shipping charges

Book Description

கற்பனையில் ஓர் உலகம் என்னும் நூல் காதல்  போன்ற கவிதைகைளையும்,காலத்திற்கேற்ற சொற்களையும் கற்பனை வடிவத்தில் கவிதையாக அமைந்துள்ளது இ்ந்நூல்