இரவைத் தேடும் பனித்துளி
#52 4.8(177)
கற்பனை
நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை
ஓரங்க நாடகம்
#58 5(151)
கற்பனை
எங்க ஊரு எங்க சாமி
#71 4.9(119)
கற்பனை
அத்தியாயுத்தம்
#77 4.9(108)
கற்பனை
சதுரங்கம்
#81 4.9(107)
கற்பனை
டெப்டி மேனேஜர்
#83 4.8(107)
கற்பனை
விதை
#104 4.9(89)
கற்பனை
அவனுக்கும் உணர்வுண்டு
#105 4.8(86)
கற்பனை
நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா
#106 4.9(85)
கற்பனை
நீங்கா வெறுமை
#107 5(84)
கற்பனை
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை