தூக்கணாங்குருவி
#462 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
வலி
#481 4.7(11)
உண்மைக் கதைகள்
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
விதை
#493 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
ராமன் இல்லையடி வாசவி
#501 4.9(10)
உண்மைக் கதைகள்
கடைசி கடிதம்
#509 4.5(10)
உண்மைக் கதைகள்
சொந்தவீடு
#518 5(9)
உண்மைக் கதைகள்
வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ...!
#529 4.7(9)
உண்மைக் கதைகள்
நம்பிக்கையை உடைக்கும் தண்டனை
#532 4.6(9)
உண்மைக் கதைகள்
காட்டு தீ
#547 5(8)
உண்மைக் கதைகள்
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
ஆடாதாரே கண்ணா
#565 5(7)
உண்மைக் கதைகள்