"காதல் என்றால் காத்தல் என்று பொருள்"

காதல்
{{story_data.avg_star}} out of 5 ({{review_count}} )

താങ്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകൾ

X
Please Wait ...