நடுநிசி நாயகி
#802 5(2)
அமானுஷ்யம்
கொலை வழக்கு.
#717 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
ஏன் வனிதா
#181 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
பிரிந்த பிறகு 2
#17 5(554)
புராணம்
பிரிந்த பிறகு
#15 5(583)
புராணம்
என்றாவது ஒருநாள்
#824 4(2)
காதல்
உயிரின் முதலெழுத்து!!
#452 5(12)
பெண்மையக் கதைகள்
அரண்
#22 4.9(454)
கற்பனை
கிளையரா.
#765 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
அதிசயப் பிறவி.
#764 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பேரன்பு நூலகம்
#89 4.9(100)
காதல்
நிர்மலா
#863 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
மண்ணில் வெண்ணிலா
#861 5(1)
காதல்
அவள் ஒரு பைத்தியம்.
#852 5(1)
காதல்