பொட்டநாயி
#444 4.9(13)
உண்மைக் கதைகள்
அவளின் ஆசை...
#381 4.6(18)
பெண்மையக் கதைகள்
சில காலங்களில் காதல்
#382 4.8(17)
காதல்
அனாதை
#589 4.9(7)
பதின்பருவக் கதைகள்
நெஞ்சோடு கலந்திடு
#616 4.7(6)
காதல்
கடக்குட்டி
#432 5(13)
உண்மைக் கதைகள்
சாதா ரணமல்ல சாதரணமல்ல
#411 4.9(15)
கற்பனை
நான் இன்று ஒரு முயலைச் சாப்பிட்டேன்.
#619 5(5)
கற்பனை
அதிசயமா ? அனுக்கிரகமா !
#694 5(3)
கற்பனை
குளிரில் பரவிய வெப்பம்
#622 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
செல்ல மகள்
#750 5(2)
கற்பனை
கார்ப்பரேட் கிளாடியேட்டர்
#472 4.4(12)
சாகசம்
பெண் என்றும் விசித்திரம்
#753 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
இவள் இப்படி தான்
#535 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்