புருஷ்
#630 5(5)
காதல்
பேரலல்
#111 4.9(81)
த்ரில்லர்
குளிரில் பரவிய வெப்பம்
#622 5(5)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் என்பது எதுவரை
#174 4.8(58)
காதல்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்
ரியாவின் உண்மை கதை
#795 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மகாலிங்கமும் மண் வளமும்
#833 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
அனுமானம்
#571 5(7)
பெண்மையக் கதைகள்
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
மே மாதக் கனவுகள்
#72 4.8(120)
சிறார் இலக்கியம்
சோடாபுட்டி வாத்தியார்
#791 5(2)
கற்பனை
கழுவேற்ற வதம்
#633 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்