"காதல் என்றால் காத்தல் என்று பொருள்"
#01 5(6937)
காதல்
புத்தர் கனவு
#02 5(6862)
கற்பனை
உயிர் தேவதை
#03 5(2318)
உண்மைக் கதைகள்
சொர்க்கத்தை தேடி
#04 5(1434)
காதல்
வாலிப ஆசை
#07 4.9(1086)
கற்பனை
ஹெல்மெட்
#10 5(816)
த்ரில்லர்
தனி அறை
#11 5(777)
பயண இலக்கியம்
நண்பனது அப்பா
#12 5(758)
கற்பனை
அவள் விரும்பிய வாழ்க்கை
#13 5(738)
கற்பனை
காளி குமாரி மனையகத் தலைவி
#14 4.9(650)
பெண்மையக் கதைகள்
பிரிந்த பிறகு
#15 5(583)
புராணம்
அடுத்த நொடி ஆச்சரியம்
#16 4.9(570)
கற்பனை
பிரிந்த பிறகு 2
#17 5(554)
புராணம்
அவனும் அவளும்
#18 4.9(518)
காதல்