"அகத்தின் அழகு"
#20 5(480)
காதல்
வெண்ணிலா
#21 4.8(485)
பெண்மையக் கதைகள்
அரண்
#22 4.9(454)
கற்பனை
இரவு வேட்டை
#23 5(395)
த்ரில்லர்
நோய்
#24 5(389)
காதல்
இந்த பொல்லாத உலகத்திலே..
#25 4.9(380)
கற்பனை
கங்கா
#26 5(346)
உண்மைக் கதைகள்
அந்தாதி
#27 5(327)
காதல்
பிள்ளைக்கும் காசு
#28 5(319)
பெண்மையக் கதைகள்
நீலி
#29 5(302)
மர்மம்
தோணி
#30 5(297)
கற்பனை
மௌனத்தின் பின்னால்
#31 4.9(296)
காதல்
பிரசிடெண்டு
#32 4.9(288)
பெண்மையக் கதைகள்
காட்சிப்பிழையாயின்.. செவி கேள் !!!
#33 4.8(256)
கற்பனை