ஜனனி நவீனின் - வரமே சாபமாய்
#48 4.9(189)
பெண்மையக் கதைகள்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ
#49 5(183)
அமானுஷ்யம்
என்ன மாயம் செய்தாய்
#50 4.8(186)
காதல்
கொலையாளி..!!
#51 4.8(185)
த்ரில்லர்
இரவைத் தேடும் பனித்துளி
#52 4.8(177)
கற்பனை
டூப்
#53 4.8(170)
காதல்
நாசுக்கு
#55 5(160)
கற்பனை
கடன்கார காதல்
#56 4.9(157)
காதல்
தனிமையில் காதல் பயணம்
#57 4.9(158)
பயண இலக்கியம்
ஓரங்க நாடகம்
#58 5(151)
கற்பனை
ஆண்டாளு இப்ப நம்மாளு
#59 4.9(149)
பெண்மையக் கதைகள்
உத்வேகம்
#60 4.9(147)
உண்மைக் கதைகள்
பில்கேட்ஸும் பிச்சைக்காரனாவன்
#62 4.9(145)
பயண இலக்கியம்
கனவில் பூத்த மலரே
#63 5(141)
பெண்மையக் கதைகள்