மன்னனை வென்றான்
#820 4(2)
கற்பனை
காளிக்கோயில்.
#872 5(1)
திகில்
சாதா ரணமல்ல சாதரணமல்ல
#411 4.9(15)
கற்பனை
இந்த கதை ஏன்...? எதற்காக...?
#713 5(3)
நகைச்சுவை
பசியின் முடிவு
#667 5(4)
பெண்மையக் கதைகள்
அம்மா
#890 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
நெஞ்சே எழு !
#745 5(2)
சிறார் இலக்கியம்
இங்கே அக்கறை இருக்க, அக்கரை (தனிக்குடித்தனம்) எதற்கு
#741 5(2)
காதல்
காதல் கிளுகிளுப்பை
#854 5(1)
திகில்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
என் பெயர் யூ - ஷம்ஸ்
#894 5(1)
கற்பனை
50 ரூபாயும், 3900 ரூபாயும்
#658 4.2(5)
உண்மைக் கதைகள்
அவள் விதி?!
#806 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
லிஷார்தா.
#762 5(2)
காதல்