பெத்த மனம் பித்து
#248 4.9(35)
கற்பனை
வனமகள்
#290 5(27)
கற்பனை
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
வினை விதைத்தவன்
#377 4.9(17)
கற்பனை
புரியாது
#245 4.9(36)
கற்பனை
குடும்பத் தலைவன்
#442 4.9(13)
கற்பனை
மாயத்தின் நிழலுருக்கள்
#437 5(13)
கற்பனை
கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை
கூழாங்கற்களின் கூட்டுக்காரர்கள்
#415 4.9(15)
கற்பனை
முடியாத இரவுகள்
#574 5(7)
கற்பனை
கமலாச்சி
#468 5(11)
கற்பனை
முக்கனி
#456 5(12)
கற்பனை
பூ பாரம்
#357 4.7(20)
கற்பனை
நிதர்சனம்
#302 4.8(26)
கற்பனை