தூரிகைக்காரி
#259 5(32)
கற்பனை
பட்டாளத்துக்காரனின் தர்மம்
#263 5(31)
கற்பனை
வியாக்கிரம்
#268 4.7(31)
கற்பனை
அழ அறியாத நிலா
#269 4.9(30)
கற்பனை
ஊமைச்சாமி
#271 4.7(31)
கற்பனை
ஆடி வா வாத்தா
#277 4.9(29)
கற்பனை
சின்ன சின்ன ஆசை
#286 5(27)
கற்பனை
வனமகள்
#290 5(27)
கற்பனை
நிதர்சனம்
#302 4.8(26)
கற்பனை
அரூபம்
#306 5(25)
கற்பனை
நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
மடை திறந்து
#315 4.7(25)
கற்பனை
ரோம கரங்கள்
#321 5(23)
கற்பனை
கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை