ஜவ்வு மிட்டாய்...
#184 4.9(51)
கற்பனை
மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
தோணி
#30 5(297)
கற்பனை
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
பெத்த மனம் பித்து
#248 4.9(35)
கற்பனை
விதை
#104 4.9(89)
கற்பனை
கருவேலக் கனவுகள்
#561 4.6(8)
கற்பனை
ஆனந்த யாழ்...
#153 4.8(64)
கற்பனை
அன்ன தாதா
#191 4.7(51)
கற்பனை
அவனுக்கும் உணர்வுண்டு
#105 4.8(86)
கற்பனை
கிளிநொச்சி, கிரிமினல் கிஷோர்
#322 5(23)
கற்பனை
அமுதமெனும் வார்த்தைகள்...
#131 4.9(70)
கற்பனை
குரங்கு வெடி
#413 4.6(16)
கற்பனை