"Sahara nahi sahi par kinara toh jarur dikhana"

By Vishakha Jadhav in Poetry
| 1 min read | 152 Reads | Likes: 1| Report this story

Copyright Vishakha Jadhav

Stories you will love

X
Please Wait ...