நிமலம்
#314 5(24)
கற்பனை
காலம் கடந்துவிட்டது
#490 5(10)
கற்பனை
விரல்கள்
#526 4.8(9)
சிறார் இலக்கியம்
Artham (அர்த்தம்)
#443 4.6(14)
உண்மைக் கதைகள்
நிழலாய் நானிருப்பேன்
#328 4.8(23)
அமானுஷ்யம்
மணியாச்சி ரயில் நிலையம்!
#417 4.6(16)
உண்மைக் கதைகள்
கண்களுக்கும் வாசமுண்டு..........
#576 5(7)
காதல்
சதுரங்கம் - விஜி ஆர் கிருஷ்ணன்
#303 4.6(27)
த்ரில்லர்
சைக்கிள்
#402 4.8(16)
பதின்பருவக் கதைகள்
மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
அப்பா பொண்ணு
#647 4.8(5)
பெண்மையக் கதைகள்
துணிவு
#516 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
இருள் தந்த வெளிச்சம்
#615 4.7(6)
உண்மைக் கதைகள்
கமலாவின் கதை
#389 5(16)
பெண்மையக் கதைகள்