புத்தர் கனவு
#02 5(6862)
கற்பனை
"காதல் என்றால் காத்தல் என்று பொருள்"
#01 5(6937)
காதல்
காட்சிப்பிழையாயின்.. செவி கேள் !!!
#33 4.8(256)
கற்பனை
வெண்ணிலா
#21 4.8(485)
பெண்மையக் கதைகள்
உயிர் தேவதை
#03 5(2318)
உண்மைக் கதைகள்
நிலாவில் ஒரு தமிழன்
#188 5(50)
அறிவியல் புனைவு
சொர்க்கத்தை தேடி
#04 5(1434)
காதல்
அரண்
#22 4.9(454)
கற்பனை
காளி குமாரி மனையகத் தலைவி
#14 4.9(650)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
#157 5(61)
கற்பனை
ஹெல்மெட்
#10 5(816)
த்ரில்லர்
கொலையாளி..!!
#51 4.8(185)
த்ரில்லர்
வாலிப ஆசை
#07 4.9(1086)
கற்பனை
விடுதியில் தற்கொலை
#113 4.8(82)
த்ரில்லர்