தனி அறை
#11 5(777)
பயண இலக்கியம்
கைவிடப்பட்ட கைத்தடி
#205 4.9(46)
பெண்மையக் கதைகள்
அவள் விரும்பிய வாழ்க்கை
#13 5(738)
கற்பனை
அடுத்த நொடி ஆச்சரியம்
#16 4.9(570)
கற்பனை
தனிஒருவன்
#43 5(193)
சாகசம்
அரக்கன்
#46 4.9(189)
கற்பனை
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
டூப்
#53 4.8(170)
காதல்
Jodi Pura
#41 4.9(201)
பயண இலக்கியம்
Lift (லிப்ட்)
#260 5(32)
த்ரில்லர்
பிரசிடெண்டு
#32 4.9(288)
பெண்மையக் கதைகள்
மௌனத்தின் பின்னால்
#31 4.9(296)
காதல்
பசி
#44 4.9(196)
உண்மைக் கதைகள்
வைரமணி
#47 4.9(188)
கற்பனை