வைரமணி
#47 4.9(188)
கற்பனை
பிரசிடெண்டு
#32 4.9(288)
பெண்மையக் கதைகள்
Jodi Pura
#41 4.9(201)
பயண இலக்கியம்
பெரிய கருப்பு
#70 5(118)
அமானுஷ்யம்
கடன்கார காதல்
#56 4.9(157)
காதல்
இந்த பொல்லாத உலகத்திலே..
#25 4.9(380)
கற்பனை
ஜனனி நவீனின் - வரமே சாபமாய்
#48 4.9(189)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனும் அவளும்
#18 4.9(518)
காதல்
கல்யாணப் பரிசு
#69 4.9(123)
பெண்மையக் கதைகள்
சீக்ரெட் ரும்
#37 5(217)
கற்பனை
இரவைத் தேடும் பனித்துளி
#52 4.8(177)
கற்பனை
ராணி மாதிரி
#36 5(220)
பெண்மையக் கதைகள்
பீச்சுமை
#308 4.4(27)
உண்மைக் கதைகள்
மத்தாப்பின் மறுபக்கம்
#87 5(100)
உண்மைக் கதைகள்