ஒரு ரூபாய் இட்லியும், துளி விஷமும்... கா.சு.வேலாயுதன்
#158 4.8(63)
பெண்மையக் கதைகள்
கல்யாணப் பரிசு
#69 4.9(123)
பெண்மையக் கதைகள்
நோய்
#24 5(389)
காதல்
என்ன மாயம் செய்தாய்
#50 4.8(186)
காதல்
நண்பனது அப்பா
#12 5(758)
கற்பனை
"அகத்தின் அழகு"
#20 5(480)
காதல்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ
#49 5(183)
அமானுஷ்யம்
கங்கா
#26 5(346)
உண்மைக் கதைகள்
எங்க ஊரு எங்க சாமி
#71 4.9(119)
கற்பனை
யானை
#167 4.9(58)
கற்பனை
முனியப்பன்-தூய்மைபணியாளர்
#40 4.9(204)
கற்பனை
ஓரங்க நாடகம்
#58 5(151)
கற்பனை
நெஞ்சு விடு தூது
#35 4.9(222)
காதல்
அந்திமழை பொழிகிறது
#79 4.8(109)
உண்மைக் கதைகள்