நான்... நாம்...
#38 4.9(205)
சிறார் இலக்கியம்
அந்தாதி
#27 5(327)
காதல்
ஒரு ரூபாய் இட்லியும், துளி விஷமும்... கா.சு.வேலாயுதன்
#158 4.8(63)
பெண்மையக் கதைகள்
அறம்
#45 4.9(191)
பெண்மையக் கதைகள்
எங்க ஊரு எங்க சாமி
#71 4.9(119)
கற்பனை
நோய்
#24 5(389)
காதல்
நண்பனது அப்பா
#12 5(758)
கற்பனை
ஓரங்க நாடகம்
#58 5(151)
கற்பனை
என்ன மாயம் செய்தாய்
#50 4.8(186)
காதல்
கங்கா
#26 5(346)
உண்மைக் கதைகள்
நெஞ்சு விடு தூது
#35 4.9(222)
காதல்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ
#49 5(183)
அமானுஷ்யம்
யானை
#167 4.9(58)
கற்பனை
பெண்
#190 5(49)
பெண்மையக் கதைகள்