ஏழை எழுத்தாளரின் ஏக்கம்
#489 5(10)
கற்பனை
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
நடுக்கம்
#810 4.5(2)
கற்பனை
கடவுள் ஏன் கல்லனான்?
#887 5(1)
காதல்
poor children
#786 5(2)
Not applicable to thamizh
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்
தொற்றில் கற்றது
#904 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
ஏன் அம்மா இப்படி இருக்கிறாள்?
#744 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
பாப்ஜி
#899 5(1)
கற்பனை
மீட் பண்ணலாமா?
#768 5(2)
காதல்
நான், சங்கீதா மற்றும் இளையராஜா
#885 5(1)
காதல்
உடைந்த உள்ளங்கள்
#461 4.8(12)
கற்பனை
சிறகு
#739 3.7(3)
பெண்மையக் கதைகள்
மாண்புமிகு மனங்கள்
#789 5(2)
கற்பனை