तुमच्या मिळकतीचा हिशेब करा

पुस्तकविक्रीतून १०० टक्के नफा मिळवा


पुस्तकाचा तपशील भरा

:
Number of pages is required.
Number of pages has to be numeric.
Pages should be between 4 to 700.
:
:
:
:
:
:

या किंमतीमध्ये तुम्ही स्वतःचं पुस्तक खरेदी करू शकता. प्रत्येक ऑर्डरमध्ये किमान प्रतींची संख्या २० असेल.

लेखकाच्या मिळकतीचा हिशेब

MRP needs to be set.
The Set MRP needs to be greater than the Minimum MRP.
The Set MRP needs to be lower than or equal to Rs.
MRP has to be numeric.
The Set USD needs to be greater than the Minimum Price.

किमान विक्री किंमतीपेक्षा अधिक विक्री किंमत निश्चित करा. तुमची मिळकत जाणून घेण्यासाठी कैलकुलेट बटन दाबा.

भारतासाठी
:
:
आंतरराष्ट्रीय पेपरबॅक
:
:
प्रत्येक प्रतीनुसार लेखकाची मिळकत
:
:
:
: