அதிர்ஷ்டம்
#790 5(2)
கற்பனை
மௌட்டியம்
#110 4.9(82)
பெண்மையக் கதைகள்
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை
முல்லை கொடி
#793 5(2)
காதல்
மழையில் கண்ணீர்
#436 5(13)
கற்பனை
ச்சாய்ஸ்
#330 5(22)
கற்பனை
புதியவர்
#585 4.9(7)
பயண இலக்கியம்
பசியின் முடிவு
#667 5(4)
பெண்மையக் கதைகள்
கள்வனே என்னை புரிந்துகொள்ளடா
#159 4.8(63)
காதல்
குதிரை பொம்மை
#570 5(7)
கற்பனை
கனவு நனவாகிய பொழுதுகள்
#590 4.7(7)
பெண்மையக் கதைகள்
முத்தம்
#636 5(5)
காதல்
கூன் விழுந்த காதல்
#648 4.8(5)
காதல்
தலைவா...
#896 5(1)
அரசியல்