எதிர்பார்ப்பு
#180 5(52)
உண்மைக் கதைகள்
VELICHAM
#195 4.8(49)
சாகசம்
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
செயல்
#429 4.5(15)
அரசியல்
என் ஃப்ரண்டப் போல யாரு மச்சான்...
#132 4.9(70)
பெண்மையக் கதைகள்
நீர்க்குமிழி
#256 4.9(34)
உண்மைக் கதைகள்
யாருடா நீங்கல்லாம்?
#243 5(36)
அறிவியல் புனைவு
ஜவ்வு மிட்டாய்...
#184 4.9(51)
கற்பனை
BUTTERFLY EFFECT
#342 4.9(21)
கற்பனை
விழித்திரு ஜனங்களே...
#337 5(21)
கற்பனை
சங்கிலியா.. அட்டியலா..
#212 5(43)
காதல்
நீலி
#29 5(302)
மர்மம்
தோணி
#30 5(297)
கற்பனை
அன்பிற்கும் உண்டோ!
#179 5(53)
கற்பனை