அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
எவனோ ஒருவன் எழுதுகிறான்
#141 4.9(66)
கற்பனை
மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது!!
#187 4.9(51)
உண்மைக் கதைகள்
Untitled
#185 4.9(51)
காதல்
எதிர்பார்ப்பு
#180 5(52)
உண்மைக் கதைகள்
VELICHAM
#195 4.8(49)
சாகசம்
கால முரணிலையின் ஆயுதங்கள் (Weapons of Time Paradox)
#140 4.9(66)
அறிவியல் புனைவு
செயல்
#429 4.5(15)
அரசியல்
என் ஃப்ரண்டப் போல யாரு மச்சான்...
#132 4.9(70)
பெண்மையக் கதைகள்
நீர்க்குமிழி
#256 4.9(34)
உண்மைக் கதைகள்
யாருடா நீங்கல்லாம்?
#243 5(36)
அறிவியல் புனைவு
ஜவ்வு மிட்டாய்...
#184 4.9(51)
கற்பனை
BUTTERFLY EFFECT
#342 4.9(21)
கற்பனை