தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்
பொன்னாத்தாவின் புல்லட்டு
#204 5(45)
கற்பனை
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்
அழ அறியாத நிலா
#269 4.9(30)
கற்பனை
காலப் பயணம்......
#230 4.8(40)
அறிவியல் புனைவு
மீண்டும் ஒரு முறை
#301 5(25)
காதல்
வாழ்வென்பது கையில்
#172 5(56)
பெண்மையக் கதைகள்
ஞாயிற்றுக்கிழமை
#206 5(45)
நகைச்சுவை
அவள்(அது) அவன்
#219 4(52)
பெண்மையக் கதைகள்
எனை மாற்றும் காதலே...!!
#347 5(20)
காதல்
வானமே எல்லை
#253 4.8(35)
சிறார் இலக்கியம்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
எங்கே? எப்படி?
#266 4.6(32)
அறிவியல் புனைவு
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#130 5(70)
காதல்