அநேக ஆசிர்வாதங்களுடன்
#254 4.9(34)
கற்பனை
புன்னகை
#220 5(41)
காதல்
தந்தையுமானவள்
#92 4.9(95)
பெண்மையக் கதைகள்
பெண்ணியம் பேசாதே
#241 5(37)
பெண்மையக் கதைகள்
வினா வங்கி
#244 4.9(36)
நகைச்சுவை
எதிர் காலம்!
#216 4.9(43)
அறிவியல் புனைவு
கைவிடப்பட்ட கைத்தடி
#205 4.9(46)
பெண்மையக் கதைகள்
மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர்
#222 4.9(41)
காதல்
சகுனம்
#292 5(26)
பெண்மையக் கதைகள்
தனிமையின் குரல்
#225 5(40)
திகில்
பொன்னாத்தாவின் புல்லட்டு
#204 5(45)
கற்பனை
நஷ்ட ஈடு
#142 5(65)
பெண்மையக் கதைகள்
அழ அறியாத நிலா
#269 4.9(30)
கற்பனை
காலப் பயணம்......
#230 4.8(40)
அறிவியல் புனைவு