மௌனக் குழந்தை
#122 4.8(77)
கற்பனை
சாரிடி பொண்டாட்டி...
#164 4.7(62)
காதல்
அந்தமானும், ஆச்சியும்
#120 4.7(79)
கற்பனை
Lift (லிப்ட்)
#260 5(32)
த்ரில்லர்
விமோச்சனம்
#279 5(28)
பயண இலக்கியம்
காதல் என்பது எதுவரை
#174 4.8(58)
காதல்
பாலைவன முத்தங்கள்
#154 4.9(63)
காதல்
மே மாதக் கனவுகள்
#72 4.8(120)
சிறார் இலக்கியம்
காதலே காத்திரு
#198 4.8(48)
காதல்
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை
#157 5(61)
கற்பனை
அழகிற்கு நிறமேதடி
#300 4.8(26)
பெண்மையக் கதைகள்
நாணல்
#194 4.9(48)
கற்பனை
ஏன் வனிதா
#181 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
பொட்டு
#214 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்