கண்ணீர் துளிகள்
#163 5(58)
பெண்மையக் கதைகள்
அதர்
#160 5(60)
த்ரில்லர்
கள்வனே என்னை புரிந்துகொள்ளடா
#159 4.8(63)
காதல்
கடன்
#150 4.9(64)
பெண்மையக் கதைகள்
எதிர்பாராத வார்த்தை
#108 4.9(83)
உண்மைக் கதைகள்
என்ன மாயம் செய்தாய்
#50 4.8(186)
காதல்
மத்தாப்பின் மறுபக்கம்
#87 5(100)
உண்மைக் கதைகள்
பில்கேட்ஸும் பிச்சைக்காரனாவன்
#62 4.9(145)
பயண இலக்கியம்
தாய்மை
#135 4.9(68)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்
கம்பி மேல் நடக்கும் காதல்
#143 4.9(66)
காதல்
காதல்... கானல் நீர்!
#228 4.7(42)
கற்பனை
கனா கண்டேன்
#234 5(38)
பெண்மையக் கதைகள்
கத்தரி
#239 4.9(38)
கற்பனை