தடுமாறும் தடங்கள்
#398 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
காயத்ரியின் காதலன்
#483 5(10)
காதல்
நேரச் சிதறல்
#373 4.9(17)
உண்மைக் கதைகள்
முல்லைக் கொடியும் கொடி வீரனும்
#613 4.7(6)
அமானுஷ்யம்
ரோகிணி
#350 4.9(20)
பெண்மையக் கதைகள்
கூரை வீடு:
#419 4.8(15)
உண்மைக் கதைகள்
குடும்பத் தலைவன்
#442 4.9(13)
கற்பனை
புதியவர்
#585 4.9(7)
பயண இலக்கியம்
தீர்த்தக்கரை ஓரத்திலே
#327 4.3(26)
காதல்
கூழாங்கற்களின் கூட்டுக்காரர்கள்
#415 4.9(15)
கற்பனை
ஈமச் சடங்கு
#488 5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்