ச்சாய்ஸ்
#330 5(22)
கற்பனை
பீச்சுமை
#308 4.4(27)
உண்மைக் கதைகள்
..குவளையினுள் நீர்..
#422 4.7(15)
உண்மைக் கதைகள்
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை
இரத்த கண்ணீர்
#420 4.8(15)
அறிவியல் புனைவு
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
கல்யாண சமையல் சாதம்
#265 4.9(30)
உண்மைக் கதைகள்
காணாமல் போன கேமரா
#289 5(27)
சிறார் இலக்கியம்
சிலம்பாயி
#209 4.8(45)
பெண்மையக் கதைகள்
சர்ப்ரைஸ் சர்ப்ரைஸ்
#502 4.9(10)
காதல்
ஜன்னல் நண்பன்
#455 5(12)
சிறார் இலக்கியம்
தவறான தவறுகள்
#397 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
C.K-இன் வீடு
#378 4.8(17)
காதல்