மெய்யே துணை
#278 4.8(29)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒரு வேளை
#360 4.7(19)
உண்மைக் கதைகள்
கடமை
#213 4.8(44)
உண்மைக் கதைகள்
இருமனம்
#316 4.9(24)
உண்மைக் கதைகள்
ச்சாய்ஸ்
#330 5(22)
கற்பனை
பீச்சுமை
#308 4.4(27)
உண்மைக் கதைகள்
..குவளையினுள் நீர்..
#422 4.7(15)
உண்மைக் கதைகள்
சுக்கிரன் நீச்சம்
#280 5(28)
நகைச்சுவை
இரத்த கண்ணீர்
#420 4.8(15)
அறிவியல் புனைவு
சொர்க்கமே பிராப்பிரஸ்து
#249 4.9(35)
பெண்மையக் கதைகள்
நிர்வாண தரிசனம்
#495 5(10)
பயண இலக்கியம்
கல்யாண சமையல் சாதம்
#265 4.9(30)
உண்மைக் கதைகள்
காணாமல் போன கேமரா
#289 5(27)
சிறார் இலக்கியம்
சிலம்பாயி
#209 4.8(45)
பெண்மையக் கதைகள்