மங்களம் வந்தாச்சா?!
#511 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
வேணு டெய்லர்
#393 4.6(17)
கற்பனை
டர்ர்.... புர்ர்....
#352 4.9(20)
நகைச்சுவை
பொய்
#401 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
உயிரின் முதலெழுத்து!!
#452 5(12)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னொரு யசோதரா.
#215 5(42)
பெண்மையக் கதைகள்
முடியாத இரவுகள்
#574 5(7)
கற்பனை
ஆரிராரோ
#466 4.6(12)
திகில்
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு
மாயத்தின் நிழலுருக்கள்
#437 5(13)
கற்பனை
பூவிதழ் சருகுதே
#407 5(15)
பெண்மையக் கதைகள்
என் மோனலிசா
#320 5(23)
காதல்
புரியாது
#245 4.9(36)
கற்பனை
கத்தியின்றி ரத்தமின்றி
#476 4.8(11)
த்ரில்லர்