கூழாங்கற்களின் கூட்டுக்காரர்கள்
#415 4.9(15)
கற்பனை
ஈமச் சடங்கு
#488 5(10)
பெண்மையக் கதைகள்
சிங்கப் பெண்ணே
#200 4.9(47)
கற்பனை
ஊழ்வினை
#324 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
மங்களம் வந்தாச்சா?!
#511 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
வேணு டெய்லர்
#393 4.6(17)
கற்பனை
டர்ர்.... புர்ர்....
#352 4.9(20)
நகைச்சுவை
பொய்
#401 4.8(16)
உண்மைக் கதைகள்
உயிரின் முதலெழுத்து!!
#452 5(12)
பெண்மையக் கதைகள்
இன்னொரு யசோதரா.
#215 5(42)
பெண்மையக் கதைகள்
முடியாத இரவுகள்
#574 5(7)
கற்பனை
ஆரிராரோ
#466 4.6(12)
திகில்
மழை தேவதை
#494 5(10)
அறிவியல் புனைவு
மாயத்தின் நிழலுருக்கள்
#437 5(13)
கற்பனை