மடிப் பூக்கள்
#412 4.9(15)
காதல்
அன்பெனும் காதல் அனுபவம்_
#423 4.7(15)
காதல்
அப்பாவுக்காகவும் கொஞ்சம் கண்ணீர்!
#288 5(27)
உண்மைக் கதைகள்
ரோம கரங்கள்
#321 5(23)
கற்பனை
Annapoorani
#445 4.5(14)
பெண்மையக் கதைகள்
பேச்சிக்கனி
#317 4.8(24)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் என்பது . . .
#129 4.8(72)
காதல்
மாற்றாந்தாய்
#223 4.9(41)
பெண்மையக் கதைகள்
வீழ்வேன் என நினைத்தாயோ.?
#166 4.8(59)
பெண்மையக் கதைகள்
வலசைப் பறவைகள்
#372 4.7(18)
கற்பனை
என் கனவுகளே
#326 4.5(25)
பெண்மையக் கதைகள்
வேசி கதை
#348 4.9(20)
பெண்மையக் கதைகள்
சின்ன சின்ன ஆசை
#286 5(27)
கற்பனை
கருப்பு வெள்ளை
#275 4.9(29)
நகைச்சுவை