மணி சாண்டியும் சாவித்ரி பாட்டியும்
#644 4.8(5)
நகைச்சுவை
பித்து
#754 5(2)
கற்பனை
புது சட்டை
#537 5(8)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்
இனியவளே....
#815 4(2)
காதல்
காதல் தேவதை
#844 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
யார் கடவுள்
#583 4.9(7)
கற்பனை
அவள் விதி?!
#806 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்
அப்பா
#758 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
சொல்லாத சொல்லுக்கு விலையேதுமில்லை
#414 4.9(15)
கற்பனை
குட்டிச்சாத்தான்
#698 5(3)
த்ரில்லர்