யார் கடவுள்
#583 4.9(7)
கற்பனை
அவள் விதி?!
#806 4.5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
புலிக்குத்தி
#728 4.7(3)
சரித்திரக் கதைகள்
வாடகை வீடு
#598 5(6)
உண்மைக் கதைகள்
“சிந்தா நதி”
#540 5(8)
காதல்
அப்பா
#758 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
சொல்லாத சொல்லுக்கு விலையேதுமில்லை
#414 4.9(15)
கற்பனை
குட்டிச்சாத்தான்
#698 5(3)
த்ரில்லர்
மீச்சிறு கல்
#816 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
புது வருசம் பொறந்தாச்சு
#845 5(1)
நகைச்சுவை
ஊசல்
#846 5(1)
மர்மம்
பொரிக்காரி
#818 4(2)
காதல்
வெ(ட்டி)ற்றியின் காதல்
#819 4(2)
பதின்பருவக் கதைகள்
செறிவு
#645 4.8(5)
அரசியல்