தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
நிலாச்சோறு
#684 4.5(4)
காதல்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
கதவைத் தட்டும் கரங்கள் - திகில் கதை
#680 4.8(4)
த்ரில்லர்
வீரனின் கதை
#752 5(2)
மர்மம்
ஆட்டோகிராப்.
#839 3(2)
காதல்
அன்பு சிறைவாசம்...
#843 5(1)
சரித்திரக் கதைகள்
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்
மணி சாண்டியும் சாவித்ரி பாட்டியும்
#644 4.8(5)
நகைச்சுவை
பித்து
#754 5(2)
கற்பனை
புது சட்டை
#537 5(8)
கற்பனை
அன்பு சூழ் மனது
#662 5(4)
பயண இலக்கியம்
இனியவளே....
#815 4(2)
காதல்
காதல் தேவதை
#844 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்