குப்பைத் தொட்டி சாமி
#747 5(2)
உண்மைக் கதைகள்
எலியும் எறும்பும்
#749 5(2)
கற்பனை
இரவின் மோகினி
#623 5(5)
த்ரில்லர்
இன்னார்க்கு இன்னார் என்று
#624 4.2(6)
காதல்
நினைவுச் சுழற்சி
#506 4.6(10)
கற்பனை
வாசுகி
#661 3.3(6)
பெண்மையக் கதைகள்
தூண்களற்ற மண்டபம்
#696 5(3)
பயண இலக்கியம்
நிலாச்சோறு
#684 4.5(4)
காதல்
துப்பாக்கி முனையில்
#726 4.7(3)
த்ரில்லர்
கதவைத் தட்டும் கரங்கள் - திகில் கதை
#680 4.8(4)
த்ரில்லர்
வீரனின் கதை
#752 5(2)
மர்மம்
ஆட்டோகிராப்.
#839 3(2)
காதல்
அன்பு சிறைவாசம்...
#843 5(1)
சரித்திரக் கதைகள்
ஆடு புலி ஆட்டம்
#727 4.7(3)
த்ரில்லர்