கிக்கீ
#611 4.8(6)
பெண்மையக் கதைகள்
கல்லு
#722 5(3)
கற்பனை
எக்ஸ்
#503 4.9(10)
திகில்
பரிகாரம்
#449 4.7(13)
கற்பனை
மனிதனின் வினோத எண்ணங்கள்
#723 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
அசுரன், யுவதி மற்றும் லாக்டவுன்
#639 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை
அரூபம்
#306 5(25)
கற்பனை
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#640 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
காதல் கவிதைகள்
#724 5(3)
காதல்
மறைந்த உணவு மறைக்கப்பட்டவை
#641 5(5)
அறிவியல் புனைவு
அண்ணா நூலகம்
#339 5(21)
கற்பனை
சொம்புத்தூக்கி
#688 4.5(4)
நகைச்சுவை
"காலத்துக்கும் நீ வேணும்"
#731 4.3(3)
காதல்