பிக்பாக்கெட் ஜாக்கிரதை - கா.சு.வேலாயுதன்
#578 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
கடவுளின் கணக்கு
#438 5(13)
பெண்மையக் கதைகள்
சாதி மதம்
#719 5(3)
உண்மைக் கதைகள்
அந்த ஒரு நொடி
#467 5(11)
உண்மைக் கதைகள்
தடுமாறிய நெஞ்சம்
#530 4.7(9)
காதல்
ராமன் இல்லையடி வாசவி
#501 4.9(10)
உண்மைக் கதைகள்
என்ன பிழை செய்தேன்
#720 5(3)
பெண்மையக் கதைகள்
உயிருள்ளவரை உஷா
#523 4.9(9)
அமானுஷ்யம்
ரோஐh மலரும் தேனீயும்
#555 4.9(8)
சிறார் இலக்கியம்
திருத்தக்கசெல்வம்
#479 4.8(11)
மர்மம்
கொடி காத்த ராமன்..
#721 5(3)
நகைச்சுவை
குரங்கு வெடி
#413 4.6(16)
கற்பனை
யாரோ ஒருவன்
#579 5(7)
உண்மைக் கதைகள்
தாய் மண்
#368 4.9(18)
கற்பனை