அன்புள்ள இதயங்கள்
#858 5(1)
பயண இலக்கியம்
அதிர்ச்சி.
#859 5(1)
பெண்மையக் கதைகள்
வந்து விடு அருகே!
#860 5(1)
திகில்
மண்ணில் வெண்ணிலா
#861 5(1)
காதல்
கருஞ்சாந்து நிறமொரு குட்டி
#761 5(2)
நகைச்சுவை
ஒரு நாள் இரவு
#732 4(3)
த்ரில்லர்
உறவுகள் தொடர்கதை
#862 5(1)
காதல்
தீ மிதிர்காலம்
#733 4(3)
த்ரில்லர்
நட்பு என்பது யாதெனில்
#864 5(1)
கற்பனை
ஷூ
#707 5(3)
கற்பனை
காளியாத்தா
#708 5(3)
மர்மம்
அன்பென்ற மழையிலே
#763 5(2)
காதல்
சிவப்பு சிக்னல் விளக்குகள்
#738 3.7(3)
உண்மைக் கதைகள்
யோகம் தரும் கண்ணாடி.
#866 5(1)
கற்பனை