பட்டாம்பூச்சியாக மாறிய இளவரசி
#457 4.9(12)
சிறார் இலக்கியம்
கிரகணப் பாம்பு
#778 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
காலவரையறையற்ற காத்திருப்பு
#779 5(2)
பயண இலக்கியம்
புரிதல்
#545 4.4(9)
கற்பனை
தந்தை
#876 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
மனைவி
#646 4.8(5)
காதல்
மாற்றத்தை தரும்
#780 5(2)
கற்பனை
மனிதம் வளர்ப்போம்
#878 5(1)
கற்பனை
சிவகாமியின் கடிதம்.
#781 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
கரும்பலகை கணக்குகள்
#676 5(4)
உண்மைக் கதைகள்
பார்வை
#784 5(2)
பெண்மையக் கதைகள்
பாய்ச்சல்
#785 5(2)
கற்பனை
முத்தாண்டி
#881 5(1)
பதின்பருவக் கதைகள்