மிதுன் சக்கரவர்த்தி
#338 5(21)
பயண இலக்கியம்
அண்ணா நூலகம்
#339 5(21)
கற்பனை
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்
காதல் வாகனம்
#341 4.9(21)
பதின்பருவக் கதைகள்
BUTTERFLY EFFECT
#342 4.9(21)
கற்பனை
தன் - நலம்
#343 4.9(21)
கற்பனை
முடிவு உன்னோடது
#344 4.8(21)
கற்பனை
பதிலை எதிர்பாரா கேள்வி
#345 5(20)
பெண்மையக் கதைகள்
அன்பு தாத்தாவுக்கு
#346 5(20)
உண்மைக் கதைகள்
எனை மாற்றும் காதலே...!!
#347 5(20)
காதல்
வேசி கதை
#348 4.9(20)
பெண்மையக் கதைகள்
இரவின் நிழலில் கௌரவப் படைப்பற்று
#349 4.7(21)
காதல்
ரோகிணி
#350 4.9(20)
பெண்மையக் கதைகள்
இதயம் விற்பனைக்கு அல்ல!
#351 4.9(20)
த்ரில்லர்