வினை விதைத்தவன்
#377 4.9(17)
கற்பனை
இறைவன் போட்ட முடுச்சு.
#895 5(1)
காதல்
காலம் என்னும் நதி.
#891 5(1)
காதல்
ஆசையே அலை போலே ....!!
#416 4.9(15)
நகைச்சுவை
கலியாணமாம் கலியாணம்.
#889 5(1)
காதல்
வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
சங்கீதாவின் சங்கீதம்.
#886 5(1)
காதல்
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தையின் பயணம் ...
#857 5(1)
பயண இலக்கியம்
மீண்டு(ம்)
#134 4.9(69)
கற்பனை
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
✨கனவை நோக்கி✨
#75 4.8(117)
சிறார் இலக்கியம்
இனியவளே....
#815 4(2)
காதல்
காதலும் மோதலும்.
#757 5(2)
கற்பனை