வரதட்சணை தந்த வெகுமதி
#323 5(23)
பெண்மையக் கதைகள்
சங்கீதாவின் சங்கீதம்.
#886 5(1)
காதல்
போட்டிக்கு அனுப்பாத கதை
#830 4(2)
உண்மைக் கதைகள்
தந்தையின் பயணம் ...
#857 5(1)
பயண இலக்கியம்
மீண்டு(ம்)
#134 4.9(69)
கற்பனை
"சரோஜா அப்படித்தான்"!!
#562 4.5(8)
உண்மைக் கதைகள்
✨கனவை நோக்கி✨
#75 4.8(117)
சிறார் இலக்கியம்
இனியவளே....
#815 4(2)
காதல்
காதலும் மோதலும்.
#757 5(2)
கற்பனை
க(வ)னம்
#170 4.9(57)
உண்மைக் கதைகள்
ஆட்டோகிராப்.
#839 3(2)
காதல்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்
பாண்டு
#498 4.9(10)
பெண்மையக் கதைகள்