க(வ)னம்
#170 4.9(57)
உண்மைக் கதைகள்
ஆட்டோகிராப்.
#839 3(2)
காதல்
அடைமழை காலத்திய வியாழக்கிழமையொன்றில் வீடுவந்து சேர்ந்தவன்
#473 4.8(11)
உண்மைக் கதைகள்
உலாத்திய உழவனின் உள்ளம்
#460 4.8(12)
உண்மைக் கதைகள்
பாண்டு
#498 4.9(10)
பெண்மையக் கதைகள்
நித்தமும் நீதானடி சகியே!
#274 4.9(29)
பெண்மையக் கதைகள்
நான் வரட்டுமா
#340 4.9(21)
உண்மைக் கதைகள்
அம்மா என்னும் மந்திரமே
#125 5(74)
பெண்மையக் கதைகள்
அவனும் அவளும் இன்னொருவளும்
#837 3.5(2)
காதல்
திசை தேடும் பறவைகள்
#182 4.8(54)
உண்மைக் கதைகள்
சுவாசம்
#905 5(1)
கற்பனை
பரிகாரம்
#449 4.7(13)
கற்பனை
நாணயம் தந்த ஞானம்
#390 4.7(17)
உண்மைக் கதைகள்
ஆதிரா
#297 4.9(26)
பெண்மையக் கதைகள்