ஒரு சிறுமியின் கனவு
#336 5(21)
உண்மைக் கதைகள்
திருவிழா
#454 5(12)
சாகசம்
துணிவு
#516 5(9)
பெண்மையக் கதைகள்
ஒர் இரவு
#796 5(2)
காதல்
மனிதம் மறவாத மனது
#879 5(1)
உண்மைக் கதைகள்
சீருடை
#573 5(7)
கற்பனை
காலவரையறையற்ற காத்திருப்பு
#779 5(2)
பயண இலக்கியம்
அன்பெனும் காதல் அனுபவம்_
#423 4.7(15)
காதல்
வெம்பல்
#712 5(3)
கற்பனை
பெண்ணியம் பேசாதே
#241 5(37)
பெண்மையக் கதைகள்
பாச வெறியன்
#491 5(10)
பயண இலக்கியம்
உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
#640 5(5)
பெண்மையக் கதைகள்
உத்வேகம்
#60 4.9(147)
உண்மைக் கதைகள்
கண்ணப்பனின் கண்கள்
#825 4(2)
உண்மைக் கதைகள்