மரண வேதனை
#499 4.9(10)
கற்பனை
மேகம் படர்ந்த தாஜ்மகாஹால்
#735 4(3)
காதல்
மன்னன் மகள்
#567 5(7)
காதல்
வினா வங்கி
#244 4.9(36)
நகைச்சுவை
விமோச்சனம்
#279 5(28)
பயண இலக்கியம்
ஊரடங்கு ஊடல்
#554 4.9(8)
காதல்
என் மனம் என்னவென்று
#363 4.9(18)
கற்பனை
கனவு
#855 5(1)
பயண இலக்கியம்
இவள் இப்படி தான்
#535 5(8)
பெண்மையக் கதைகள்
ஆட்டுப்பாலும், அடுப்புக்கரியும்!
#102 5(90)
உண்மைக் கதைகள்
அகரம் காலனி அடிமை
#486 5(10)
உண்மைக் கதைகள்
நெருப்பாய் எரியும் மழை
#236 4.9(38)
பெண்மையக் கதைகள்
அரவம்
#176 4.9(55)
உண்மைக் கதைகள்
சிக்கனும் பலாப்பழமும்
#391 5(16)
உண்மைக் கதைகள்